Kategorier
Sanering

Marksanering inför nybyggnation

Att hitta lämplig mark för nybyggnation av bostäder kan vara en utmanande uppgift. I vissa fall krävs till och med en noggrann marksanering innan byggprocessen kan påbörjas. I denna artikel kommer vi att utforska en specifik situation där marksanering behövdes för att möjliggöra ett nytt bostadsprojekt.

I en kommun i Sverige var efterfrågan på nya bostäder hög på grund av en stadig befolkningsökning. Det var inte bara centralorten som drabbades av detta fenomen; även de mindre tätorterna på landsbygden behövde utöka sin bostadskapacitet. Trots den ökande efterfrågan stötte man på ett hinder: bristen på lämplig mark för bostadsbyggen. Områdena kring byarna var i stor utsträckning jordbruksmark, och att ta mark i anspråk för bostadsändamål ledde ofta till politiska kontroverser.

Ett grönområde med potential

För att möta behovet av nya bostäder i österort började kommunen överväga alternativa platser för byggnation. En idé som väckte intresse var att uppföra ett flerfamiljshus på ett litet grönområde där en järnväg hade löpt genom för många år sedan. Järnvägsspåret hade sedan länge försvunnit, och det gamla stationshuset hade omvandlats till en privatbostad. Platsen verkade lovande för ett nytt bostadsprojekt, men det fanns en viktig fråga som behövde lösas innan man kunde gå vidare.

En avgörande faktor som måste utredas innan byggnationen kunde påbörjas var markkvaliteten. Eftersom området hade tjänstgjort som järnvägsspår i det förflutna, fanns det en oro för att marken kunde vara förorenad med olika typer av ämnen, inklusive tungmetaller. För att avgöra om denna oro var befogad beslutade kommunen att ta hjälp av en specialiserad firma som var erfaren inom markanalyser och sanering.

Förbluffande resultat från markanalyserna

När resultaten av markanalyserna kom tillbaka var de förbluffande. Precis som många hade misstänkt fanns det en betydande förorening av tungmetaller i marken. Detta var ett tydligt tecken på att en omfattande marksanering var nödvändig innan något byggarbete kunde inledas. Det stod klart att man inte kunde bortse från detta problem, och åtgärder måste vidtas.

Firman som utförde markanalyserna fick i uppdrag att ta fram en detaljerad plan för hur marksaneringen skulle genomföras. Dessutom skulle de presentera en offert som specificerade kostnaderna för saneringsprocessen. Nu var det upp till de lokala politikerna att ta ett beslut om hur man skulle hantera situationen framåt. De stod inför utmaningen att balansera behovet av nya bostäder med kravet på att säkerställa att miljön skulle vara säker och hälsosam för de blivande invånarna.

Här nedan kan du hitta mer information samt tips för dig om marksanerings arbete.
Webbsida: marksanering.nu

Kategorier
Sanering

Effektiv mögelsanering i Stockholm

Har ni återkommande problem med mögel i Stockholm? Det går inte att tvätta eller slipa bort mögel. I stället måste man göra en komplett mögelsanering.

Många som drabbas av mögel i källaren, på vinden eller i badrummet försöker tvätta bort det med klorin och andra starka rengöringsmedel. På ytan ser det ut som att man har lyckats få bort det men mögelsporerna finns ofta kvar under ytan i materialet. Upptäcker man mögel i sin fastighet är det viktigt att man ser till att göra en komplett sanering. Annars riskerar man att möglet sprider sig vidare i fastigheten.

Mögel är farligt att inandas och bor man i en fastighet som är angripen av mögel är det inte ovanligt att man drabbas av allergier, snuva och problem med luftvägarna. Vid sanering av mögel måste man därför också bära en särskild skyddsmask. Mögelsanering är inget man själv ska syssla med utan man ska ta hjälp av ett saneringsföretag.

När man anlitar ett saneringsföretag kommer de ut på plats för att först grundligt undersöka fastigheten och lokalisera var det finns mögel. Ibland tar man även prover för att ta reda på vilken sorts mögel det är. På så vis blir det enklare att välja rätt mögelbekämpningsprodukt.

Anlita ett företag som är experter på mögelsanering

Ett hus som har problem med mögel sjunker snabbt i värde och blir i stort sett omöjligt att sälja. Det finns flera företag som erbjuder hjälp med mögelsanering i Stockholm. Ofta lönar det sig att ta in kostnadsförslag från några olika firmor och jämföra priser. Som privatperson kan man använda sig av rutavdraget på själva arbetskostnaden men inte på rengöringsmedlet. 

Den firma man väljer att anlita ska vara certifierad och inneha ansvarsförsäkring. Mögelsanering kan kosta en hel del och det är viktigt att den blir bra, för får man inte bort allt mögel kan det fortsätta att sprida sig i fastigheten. Därför kan det vara bra att även ta referenser på den saneringsfirma man tänker anlita. 

Det är viktigt att man även tar reda på varför det uppkommit mögel och att man ser till att åtgärda problemet. Ofta beror det på otillräcklig ventilation. Men mögelangrepp kan även uppstå om man hänger mycket tvätt på tork inomhus.