Kategorier
Trädfällning

Trädfällning – oavsett orsak – kräver kunnighet och säkerhet

Behöver du hjälp med trädfällning? I Stockholm finns företag med kunniga arborister som hjälper dig att bedöma trädets skick och att ta ner det vid behov.

Det finns många orsaker till att fälla ett träd. De vanligaste orsakerna är att trädet har dött, eller att det står för nära byggnader eller elledningar. Andra orsaker kan vara att rötterna från trädet försämrar grunden eller marken runt omkring. Träd som fått skador efter en storm kan behöva fällas, liksom träd som fått insektsangrepp eller sjukdom.

Oavsett anledning till trädfällningen finns det flera saker att tänka på och ta hänsyn till. Inte minst säkerheten för den som utför arbetet och för byggnader och omgivning. Beroende på trädets storlek och placering kan det ibland behöva tas ner bit för bit. I andra fall kan trädet fällas i ett stycke så att säga.

Ta reda på om trädfällning verkligen behövs

Kanske är du osäker på om trädet alls behöver tas ned. Kanske finns det något att göra för att kunna behålla det. Arborister är experter på såväl trädvård som trädfällning. Så att ta hjälp av någon kan vara värdefullt.

I Stockholm finns företag med kunniga arborister, som kan hjälpa dig med allt från beskärning och bedömning av trädets hälsa till trädfällning och stubbfräsning. Kanske vill du även ha hjälp med bortforsling av grenar eller av hela trädet. Även detta kan du såklart få hjälp med.

RUT-avdrag för trädfällning

Trädfällning täcks in av RUT-avdraget, vilket innebär att du kan få avdrag på upp till 50 % av kostnaden för arbetet. Men hur mycket en trädfällning kostar är högst individuellt. Sådant som trädets placering och storlek påverkar främst hur lätt eller svårt arbetet är.

Förutom priset är det viktigt att arboristen lyssnar på vad du som kund verkligen vill ha och respekterar dina önskemål. Dessutom behöver din arborist kunna göra en helhetsbedömning kring vad din trädgård, och kanske trädet i fråga, behöver.

För mer information om trädfällning besök: wasatradfallning.se

Kategorier
Trädfällning

Säker trädfällning på Värmdö

Allt blir bättre när man sätter säkerheten först. Vad ska man tänka på när det gäller säkerhet vid trädfällning? Experterna på Värmdö kan snabbt hjälpa till.

Det är inte så lätt som man kanske tänker sig, att fälla träd. Det är en konst i sig, och det kräver erfarenhet och säkerhetstänk. Det är otroligt viktigt att ha kunskap innan man börjar fälla träd. Trädfällning är ett riskfyllt arbete. Såklart finns det olika sätt att fälla ett träd på, och det kan bero på om trädet är äldre, svagt eller har en delad topp.

Experterna som jobbar med trädfällning på Värmdö ser alltid till att fälla träd på det säkraste sättet. Man måste därför alltid börja med att titta på trädet och se hur det är format och vilket skick det är i. En del träd behöver fällas i etapper. Andra träd kan inte fällas på en gång med maskiner.

Det är alltid bäst att låta en expert fälla stora träd, även om du har fällt träd förut. Det kan snabbt gå illa om man har missat en detalj. Till exempel så kan ett murket träd falla lite hur som helst, och det kan orsaka stora skador om man inte är beredd på det oväntade. Det kan till och med vara farligt att fälla ett träd när det blåser åt fel håll.

Vid trädfällning granskar man till och med grenarna

En bedömning av trädet behöver göras innan det fälls. Kan det orsaka fara för omgivningen? Kan det fastna i andra träd när det faller? Det är oftast bäst att låta trädet falla i sin naturliga fallriktning. Även grenarna behöver tas med i beräkningen här. Ett träd kanske inte lutar, men är tyngre på ena sidan.

En nybörjare på trädfällning kanske tänker att det inte spelar så stor roll, men det är alltid farligt att vara oförsiktig och förhastad. Fysikens lagar gäller alltid. Varna alla i omgivningen innan ni börjar fälla trädet. Det är exempelvis bra att spärra av en närliggande väg så att ingen kan passera.

När det kommer till brytmån så är det viktigt att den inte är för bred, eftersom det gör trädfällning tung. Om brytmånen är för smal å andra sidan, så kan ni riskera att trädet faller okontrolllerat.