Kategorier
Trädfällning

Trädfällning – oavsett orsak – kräver kunnighet och säkerhet

Behöver du hjälp med trädfällning? I Stockholm finns företag med kunniga arborister som hjälper dig att bedöma trädets skick och att ta ner det vid behov.

Det finns många orsaker till att fälla ett träd. De vanligaste orsakerna är att trädet har dött, eller att det står för nära byggnader eller elledningar. Andra orsaker kan vara att rötterna från trädet försämrar grunden eller marken runt omkring. Träd som fått skador efter en storm kan behöva fällas, liksom träd som fått insektsangrepp eller sjukdom.

Oavsett anledning till trädfällningen finns det flera saker att tänka på och ta hänsyn till. Inte minst säkerheten för den som utför arbetet och för byggnader och omgivning. Beroende på trädets storlek och placering kan det ibland behöva tas ner bit för bit. I andra fall kan trädet fällas i ett stycke så att säga.

Ta reda på om trädfällning verkligen behövs

Kanske är du osäker på om trädet alls behöver tas ned. Kanske finns det något att göra för att kunna behålla det. Arborister är experter på såväl trädvård som trädfällning. Så att ta hjälp av någon kan vara värdefullt.

I Stockholm finns företag med kunniga arborister, som kan hjälpa dig med allt från beskärning och bedömning av trädets hälsa till trädfällning och stubbfräsning. Kanske vill du även ha hjälp med bortforsling av grenar eller av hela trädet. Även detta kan du såklart få hjälp med.

RUT-avdrag för trädfällning

Trädfällning täcks in av RUT-avdraget, vilket innebär att du kan få avdrag på upp till 50 % av kostnaden för arbetet. Men hur mycket en trädfällning kostar är högst individuellt. Sådant som trädets placering och storlek påverkar främst hur lätt eller svårt arbetet är.

Förutom priset är det viktigt att arboristen lyssnar på vad du som kund verkligen vill ha och respekterar dina önskemål. Dessutom behöver din arborist kunna göra en helhetsbedömning kring vad din trädgård, och kanske trädet i fråga, behöver.

För mer information om trädfällning besök: wasatradfallning.se