Kategorier
Sanering

Effektiv mögelsanering i Stockholm

Har ni återkommande problem med mögel i Stockholm? Det går inte att tvätta eller slipa bort mögel. I stället måste man göra en komplett mögelsanering.

Många som drabbas av mögel i källaren, på vinden eller i badrummet försöker tvätta bort det med klorin och andra starka rengöringsmedel. På ytan ser det ut som att man har lyckats få bort det men mögelsporerna finns ofta kvar under ytan i materialet. Upptäcker man mögel i sin fastighet är det viktigt att man ser till att göra en komplett sanering. Annars riskerar man att möglet sprider sig vidare i fastigheten.

Mögel är farligt att inandas och bor man i en fastighet som är angripen av mögel är det inte ovanligt att man drabbas av allergier, snuva och problem med luftvägarna. Vid sanering av mögel måste man därför också bära en särskild skyddsmask. Mögelsanering är inget man själv ska syssla med utan man ska ta hjälp av ett saneringsföretag.

När man anlitar ett saneringsföretag kommer de ut på plats för att först grundligt undersöka fastigheten och lokalisera var det finns mögel. Ibland tar man även prover för att ta reda på vilken sorts mögel det är. På så vis blir det enklare att välja rätt mögelbekämpningsprodukt.

Anlita ett företag som är experter på mögelsanering

Ett hus som har problem med mögel sjunker snabbt i värde och blir i stort sett omöjligt att sälja. Det finns flera företag som erbjuder hjälp med mögelsanering i Stockholm. Ofta lönar det sig att ta in kostnadsförslag från några olika firmor och jämföra priser. Som privatperson kan man använda sig av rutavdraget på själva arbetskostnaden men inte på rengöringsmedlet. 

Den firma man väljer att anlita ska vara certifierad och inneha ansvarsförsäkring. Mögelsanering kan kosta en hel del och det är viktigt att den blir bra, för får man inte bort allt mögel kan det fortsätta att sprida sig i fastigheten. Därför kan det vara bra att även ta referenser på den saneringsfirma man tänker anlita. 

Det är viktigt att man även tar reda på varför det uppkommit mögel och att man ser till att åtgärda problemet. Ofta beror det på otillräcklig ventilation. Men mögelangrepp kan även uppstå om man hänger mycket tvätt på tork inomhus.