Kategorier
Bergsprängning

Bergsprängning – varför behövs det?

En bergsprängning är riskabel och kan verka invasiv på naturen. Men ibland måste det ske för att byggnationer ska kunna få en stadig grund att stå på.

Sprängningar av alla slag kan vara något som låter mycket farligt, och det är det också oftast. Men när det kommer till en bergsprängning så är det något som ibland måste utföras för att byggnationer ska kunna skapas. Det görs också för att olika typer av byggnationer ska stå stadigt, helt förankrade i marken. Det kan gälla höga hus, broar, viadukter eller liknande.

Det kan vara så att en väg ska anläggas och att man föredrar att dra vägen genom ett berg eller en kulle. Eller så är det ett större hus som ska byggas och det krävs att byggnaden står på pålar långt nere i berget. Byggnaden måste bli stabil och inte riskera att falla omkull vid kraftiga stormar eller efter att tidens tand har fått göra sitt ett tag.

Hur en bergsprängning går till

Processen med en bergsprängning är ganska lång och omfattande från det att den startar tills att den slutförs. Vid en bergsprängning krävs det först och främst utförliga och korrekta geologiska undersökningar för att ta reda på hur det ser ut under marken. Var går berggrunden och finns det några stora stenar på väg ner till berggrunden? Och vilken typ av bergart innehåller berggrunden?

När resultatet har kommit är det dags att börja planera. Själva sprängningen utförs av ett team med olika proffs som alla har sin roll. Det ska också finnas ordentlig utrustning och säkerhetsutrustning vid en bergsprängning. Samtidigt ska det även finnas allt som krävs inom material för att hantera rester och kunna skapa det som önskas efter att berget har sprängts. Arbetet är krävande men professionella bergsprängare jobbar säkert och metodiskt.