Kategorier
Bygg

Geoteknisk undersökning – ett grundarbete

Om du tänker exploatera ett markområde, bör du genomföra en geoteknisk undersökning innan du börjar bygga. Ett företag med utrustning och kompetens gör jobbet.

Du arbetar som byggchef i en större fastighetskoncern. På något sätt har din företagsledning bytt till sig ett markområde efter förhandling med en mindre tätortskommun. Bolagsledningen har också utlovat att de ska exploatera markområdet genom att bygga en större industripark. Näringslivschefen i kommunen är eld och lågor över att nya småföretag ska kunna etablera sig och bidra till ökad sysselsättning.

Du är inte lika entusiastisk, eftersom du fått veta att markområdet ligger i nära anslutning till en tidigare soptipp, eller miljöanläggning som det numera kallas. Vad som dumpats på den anläggningen vill du helst inte veta. Men nu tvingas du ta reda på vad som döljer sig under markytan.

Geoteknisk undersökning – vad finns under ytan?

Du kontaktar ett företag som kan genomföra en geoteknisk undersökning. Först vill du veta vilka jordlager som finns och om grunden är stabil nog för att byggnader ska kunna uppföras. Hur djupt är det till fasta jordlager eller berg och behöver marken förstärkas med exempelvis någon form av pålning?

Företaget du anlitat för den geotekniska undersökningen tar fram olika offentliga kartor och handlingar som visar vilken typ av avfallshantering som skett och vad som finns i deponin. Du är orolig för att lakvatten från deponin kan ha förgiftat grundvattnet. De företag som ska finnas i den framtida industriparken måste försäkras om att få användbart vatten, som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Läs mer om en geoteknisk undersökning, gå till denna sida för mer: geotekniskundersökning.se