Kategorier
VVS

Prefabricering av undercentral underlättar byggen

Prefabricering kan göras för flera delar av en byggnad för att underlätta ett bygge. Så även en undercentral som inrymmer allt som har med el och VVS.

Förr talade man alltid om ett pannrum när det gällde det som numera benämns som undercentral. Och benämningen har med all rätt ändrats. Det är ju snarare en central, där allt som har att göra med VVS eller el finns samlat. Du kan hitta värmepannor här eller en massa rör till avlopp och sanitet. Ventilationen är annat som hör till fastighetens drift.

Säkringsskåp är ofta belägna här i undercentralen. Det är även värmeväxlare, pumpar, expansionskärl, ventiler och annat man behöver för att värma upp eller ventilera en fastighet. Värmeväxling i samband med fjärrvärme sker också här i undercentralen.

Du kanske har hört talas om något som heter styr- och reglerskåp? Det är ett skåp som en elektriker ofta sätter sin tillit till. I detta skåp kan de utläsa vilka temperaturer som gäller och se om allt står rätt till. Det kan röra saker som radiatorer eller ventilationsaggregat.

Prefabricering av en undercentral går fort men tar tid att planera

Vid en prefabricering av undercentral ser man till att allt som har att göra med el och VVS sitter på plats redan innan det forslas till bygget för att ta plats i huskroppen. Detta underlättar och ger ett tidsspann för själva bygget som är lättare att kontrollera. Det blir då också lite enklare att planera tidsåtgången för hela projektet.

Det går fortare att bygga en prefabricerad del än att bygga allt på plats. Men det har ändå sina fördelar att platsbygga. Skulle det bli nåt fel är det lätt att rätta till direkt under byggets gång. Har det blivit fel i det som är prefabricerat så sätter det käppar i hjulet på ett helt annat sätt.

Det är alltså av yttersta vikt att man tar sig den tid som behövs med att planera och projektera ordentligt. Är allt rätt från början blir det inga större överraskningar att ta itu med när alla prefabricerade delar ska sättas samman. Det kommer snarare att gå som en dans.