Kategorier
Bygg

En tornkran syns över staden 

En tornkran visar att det är byggnation på gång. Det ger en signal om att staden expanderar och ger också ett intryck av att det finns en stark framtidstro. 

Kommer man som turist till en ny plats och ser en tornkran förstår man att det är nya projekt på gång. Turistorter utomlands använder sig av tornkranar för att uppföra nya hotell, varuhus, restauranger, skyskrapor och idrottsarenor. Det innebär i de flesta fall också nya arbetstillfällen för invånarna på platsen, så tornkranar är en positiv syn. 

Tornkranar kan förstås också användas för att lyfta annat än byggmaterial. Det kan pågå arbeten som kräver tunga lyft av gods även utanför byggbranschen. Den som har behov av en tornkran kan hyra den hos speciella företag som är specialister på kranar. Man hyr då kranen med en förare, för det är inte vem som helst som sätter sig där och får använda maskinen. 

Tornkranen är positiv för resebranschen 

På många ställen har det skett en överexploatering inom turismen, så att det har byggts fler hotell än vad orten klarar av när det gäller exempelvis vatten och avlopp. Men i allmänhet är tornkranar en bra företeelse, för de gör ett tungt arbete som lyft mer lätthanterligt och effektivt. 

Att ha tillgång till en tornkran har möjliggjort en snabb expansion i alla typer av samhällen, eftersom den nödvändiga byggtiden kan förkortas. Förr i tiden fick man slita hårt och kanske ta dragdjur till hjälp med lyftanordningen, men i vårt moderna samhälle tänker man på ergonomin och goda arbetsvillkor.