Kategorier
Bygg

Isolering håller kylan ute och värmen inne

Om du bor i ett äldre hus och tycker att energikostnaden börjar bli för hög, kan du med största sannolikhet sänka kostnaden med en effektivare isolering.

Nya småhus som byggs idag förses med bra isolering för att skydda både husen och ägarens ekonomi. Några hus är till och med byggda som lågenergihus, vilket innebär att de knappt behöver tillföras någon värme. Istället utnyttjas kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och belysning.

Den som köper ett äldre hus bör undersöka om det finns några läckage till följd av dålig isolering. Bristfälliga tätningar kring dörrar och fönster kan vara en energibov som dessutom ger upphov till drag. Och inte sällan kan en vind vara dåligt isolerad, där dessutom kondensvatten kan uppstå, vilket riskerar att ge upphov till mögelbildning.

Isolering har en dubbel funktion. Kylan ska hållas utanför huset och ett hus som kontinuerligt värms upp ska inte förlora sin dyrköpta värmeenergi i onödan. En varm sommardag har isolering en delvis omvänd funktion, nämligen att hålla värmen ute för att behålla en komfortabel temperatur inomhus.

Isolering med återvunnet tidningspapper

Du och dina familjemedlemmar är väl medvetna om de miljökrav som ställs för att hålla utsläpp av klimatgaser som koldioxid och metangas i schack. Familjens nyinköpta äldre hus har dock ett stort renoveringsbehov. Naturligtvis ska oljepannan i källaren rivas ut och ersättas med jordvärme och värmepump. Energiförbrukningen ska minimeras och förnybara och hållbara energikällor ska prioriteras. 

“Men hur står det till med husets isolering?”, frågar du dig. Själv kan du ingenting om sådant utan du anlitar en besiktningsman, som undersöker huset noggrant. Inte helt oväntat föreslår besiktningsmannen att huset behöver tilläggsisoleras. Dessutom finns det fukt på vinden, där även mögel slagit rot och som kräver sanering.

Vilken typ av isolering ska du välja till din miljömedvetna familj? Mineralull är inget alternativ men det finns en firma som kan isolera med ett material baserat på cellulosa. Isoleringen består helt enkelt av återvunnet tidningspapper. Materialet kan fås i skivor eller som lösull och har bra värden vad gäller ljud- och värmeisolering. Och naturligtvis är det preparerat för att stå emot om en brand uppstår. 

Mer om isolering kan du hitta på webbsida: tillaggsisolera.se